Ga naar inhoud

SnelKoppeling.eu Voorraadinventarisatie⚓︎

Heeft u genoeg van het handmatig verwerken van de resultaten van voorraadinventarisaties? Maak dan voorraadinventarisaties simpel! SnelKoppeling.eu Voorraadinventarisatie genereert inventarisatielijsten op basis van uw artikelen uit uw SnelStart Administratie in Microsoft Excel en kan deze, na een voorraadtelling, geautomatiseerd verwerken in uw SnelStart administratie.

Naast het verwerken van voorraadinventarisaties kan ook de voorraad uit een ander voorraadbeheerpakket worden ingelezen in SnelStart. Zo stapt u gemakkelijk over naar SnelStart.

Het programma is in twee versies beschikbaar:

  1. Via voorraadmutaties
  2. Via inkooporders

Wanneer de voorraadtelling via een inkooporder loopt is het duidelijker te zien (voor bijvoorbeeld uw accountant) in het artikelenbestand dat de voorraadmutaties een voorraadtelling betreffen. Via de inkooporder zijn alle afwijkingen direct zichtbaar inclusief de financiële gevolgen.

Image title :octicons-file-symlink-file-24:

NB

De handleiding heeft altijd betrekking op de laatste versie van de software. Zorg dat u deze ook gebruikt. Zie hiervoor de updatemelding in de applicatie.

Nieuwe versies worden gefaseerd uitgerold, het kan dus zijn dat er al een nieuwe versie is maar deze nog niet zichtbaar is in de applicatie. Op de downloadpagina staat altijd de laatste versie.

2024-01-04