Ga naar inhoud

Uitleg bij tags⚓︎

In deze documentatie worden enkele tags gebruikt. Deze tags kunnen vermeld worden onder titels en paragrafen. Onderstaand uitleg over deze tags.

Voorbeeld

Voorbeeld titel

v23.2.14     Professional     Extra functie     Voorwaarde     Experimenteel

Versie⚓︎

Deze tag in combinatie met een versienummer geeft aan wanneer een specifieke functie werd toegevoegd. Zorg ervoor dat u tenminste deze versie heeft als u deze functie wilt gebruiken.

Naam pakket⚓︎

Bepaalde functies zijn alleen beschibaar vanaf/voor bepaalde licenties. Deze tag geeft aan welk pakket (minimaal) vereist is.

Feature flag⚓︎

Sommige functies zijn alleen beschikbaar wanneer bepaalde feature flags geactiveerd zijn. Een feature flag kan onderdeel zijn van een uitbreiding op uw licentie, er kunnen kosten aan verbonden zijn.

Voorwaarde⚓︎

Sommige functies zijn alleen beschikbaar wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Deze staan hierin vermeld.

Experimenteel⚓︎

Sommige nieuwere functies worden nog als experimenteel beschouwd, wat betekent dat ze op elk moment kunnen veranderen, inclusief (hoewel zelden) hun volledige verwijdering.

2023-06-07