Ga naar inhoud

SnelKoppeling.eu SnelKoppeling.eu SEPA-Bestanden Samenvoegen⚓︎

Met dit programma is het mogelijk om SEPA-bestanden samen te voegen. Hierbij worden zowel verschillende bestanden samengevoegd tot één bestand als verschillende batches binnen een bestand samengevoegd. Het resultaat is dat voor elke rekening en uitvoerdatum één geconsolideerd bestand wordt gegenereerd.

Betaalbestanden volgens de ISO 20022 pain.001.001.03 standaard kunnen worden verwerkt.

NB

De handleiding heeft altijd betrekking op de laatste versie van de software. Zorg dat u deze ook gebruikt. Zie hiervoor de updatemelding in de applicatie.

Nieuwe versies worden gefaseerd uitgerold, het kan dus zijn dat er al een nieuwe versie is maar deze nog niet zichtbaar is in de applicatie. Op de downloadpagina staat altijd de laatste versie.

2023-09-26