Ga naar inhoud

Dagelijks gebruik⚓︎

Boekhouden Basis en Boekhouden Plus

Facturen importeren⚓︎

De koppeling filtert op basis van mutatiedatum. Zo krijgt u altijd alle wijzigen mee. Het veld Mutaties vanaf loopt automatisch mee tijdens het importeren van facturen/betalingen zodat gegevens zo efficiënt mogelijk kunnen worden opgehaald. De mutatiedatum wordt bijvoorbeeld bijgewerkt als de betaalstatus wijzigt.

Klik op Ophalen Facturen om alle facturen vanaf de ingestelde mutatiedatum op te halen. De koppeling toont dan alle betaalde facturen en in het geval van Boekhouden Plus ook de openstaande facturen. Met behulp van de kolommen Betaalwijze en Afboeken kunt u controleren of de betalingen correct verwerkt worden.

Standaard worden alleen betaalde facturen geselecteerd. Gebruik de knoppen Alles, Niets, Wisselen en Alleen betaald boven de lijst met facturen om de selectie snel aan te passen. U kunt facturen ook individueel aan- en uitvinken.

Wanneer de selectie naar wens is klikt u op Importeren Journaalposten. Dan worden de facturen aangemaakt in het verkoopdagboek en, indien de factuur betaald is, de betaling verwerkt via de ingestelde tussenrekening.

Betalingen achteraf verwerken⚓︎

Boekhouden Plus

Bij Boekhouden Plus kunnen ook openstaande facturen geïmporteerd worden. Als deze later betaald zijn, en dit verwerkt is in Lightspeed, kunt u de betalingen achteraf door de koppeling laten verwerken via de ingestelde tussenrekeningen. Gebruik hiervoor ook de knop Ophalen Facturen. Facturen die reeds in SnelStart verwerkt zijn krijgen dan de importstatus Betaling afboeken mee. De betaling wordt verwerkt zoals in de kolom Afboeken staat. Kleine betaalverschillen  worden direct afgeboekt.

Afletteren creditfacturen⚓︎

Boekhouden Plus

Creditfacturen kunnen afgeletterd worden tegen openstaande debetfacturen. Gebruik hiertoe de knop Afletteren (onder de knop Importeren Journaalposten).

2023-06-19