Ga naar inhoud

Kopie administratie sturen⚓︎

Een kopie stuurt u door het maken van een back-up van SnelStart. Het proces is afhankelijk van de soort van de administratie.

Let op

Alleen gebruikers met de rol Beheerder kunnen deze stappen uitvoeren.

Een back-up maken van een online administratie⚓︎

  1. Ga in SnelStart 12 naar het tabblad Administratie → Administraties.
  2. Selecteer de online administratie en kies voor Back-up maken. Het back-up bestand wordt opgeslagen in het online overzicht. Het maken van de back-up kan enige tijd in beslag nemen.
  3. Ga naar het tabblad Administratie → Overzicht Online back-up.
  4. Selecteer de gemaakte back-up en klik op Downloaden.

Een back-up van een lokale- of netwerkadministratie maken⚓︎

  1. Ga naar het tabblad Administratie → Administraties.
  2. Selecteer de administratie en kies voor back-up maken. Volg de stappen op het scherm.
Lukt het maken van de back-up niet?

Het komt soms voor dat het maken van een back-up mislukt. Het lijkt dan alsof het proces direct klaar is. Vaak is dit op te lossen door SnelStart opnieuw te starten en dan opnieuw de back-up maken.

Bij een lokale administratie kunt u ook direct het .mdf-bestand naar ons sturen. Zorg dan wel dat SnelStart is afgesloten.

Bij een netwerkadministratie mislukt het maken van een back-up soms door specifieke instellingen op uw SQL-server. Vraag in dat geval de systeembeheerder om een back-up.

Bestand versturen⚓︎

De gemaakte back-up, een .bacpac-bestand kunt u via WeTransfer  naar ons toesturen. Gebruik daartoe deze link: https://premarc.wetransfer.com/ .

2024-04-09