Ga naar inhoud

Externe toegang⚓︎

Bij online administraties is het mogelijk ons als externe gebruiker toe te voegen. Met deze toegang is het mogelijk om bepaalde handelingen (aanpassen van sjablonen of importeren van gegevens bijvoorbeeld) op de achtergrond uit te voeren. U kunt dan gewoon door blijven werken in SnelStart.

Let op

Alleen gebruikers met de rol Beheerder kunnen deze stappen uitvoeren.

Externe gebruiker toegang geven⚓︎

U kunt ons toegang verlenen via onderstaande stappen:

Open de gewenste administratie en:

  1. Open het tabblad ADMINISTRATIE
  2. Klik op Rechten
  3. Klik op Nieuw
  4. Voer achter Gebruiker ons emailadres support@premarc.nl in
  5. Klik op Opslaan
  6. Klik op Alle rechten aanzetten
  7. Klik weer op Opslaan

2023-10-03