Ga naar inhoud

SnelKoppeling.eu Centrale Administratie⚓︎

Decentrale verkoop met centrale administratie.

NB

De handleiding heeft altijd betrekking op de laatste versie van de software. Zorg dat u deze ook gebruikt. Zie hiervoor de updatemelding in de applicatie.

Nieuwe versies worden gefaseerd uitgerold, het kan dus zijn dat er al een nieuwe versie is maar deze nog niet zichtbaar is in de applicatie. Op de downloadpagina staat altijd de laatste versie.

2023-05-05