Ga naar inhoud

SnelKoppeling.eu Bacpac Repack Restore⚓︎

Lukt het lokaal terugzetten van een back-up van een online administratie niet? Of mislukt het maken van een lokale kopie van uw online administratie?

Met SnelKoppeling.eu Bacpac Repack Restore zet u back-ups van uw online administratie eenvoudig terug als lokale administratie.

NB

De handleiding heeft altijd betrekking op de laatste versie van de software. Zorg dat u deze ook gebruikt. Zie hiervoor de updatemelding in de applicatie.

Nieuwe versies worden gefaseerd uitgerold, het kan dus zijn dat er al een nieuwe versie is maar deze nog niet zichtbaar is in de applicatie. Op de downloadpagina staat altijd de laatste versie.

2024-05-15